personprison: Steve W. Kelley - wurde aufgegriffen in- Seeau bei Eisenerz

Info

Related person Steve W. Kelley
Type of relation wurde aufgegriffen in
Related Location Seeau bei Eisenerz
Start of relation Oct. 16, 1944
End of relation Oct. 16, 1944