personprison: Edward J. Czaja - wurde begraben in- Maribor

Info

Related person Edward J. Czaja
Type of relation wurde begraben in
Related Location Maribor
Start of relation Aug. 25, 1944
End of relation Aug. 25, 1944