institution: No. 680 Squadron

Info

Name No. 680 Squadron
Typ squadroon
Übergeordnete Einheit No. 205 (Heavy Bomber) Group RAF
Flugzeuge

Netzwerk