person: Henry O. Flister

Info

Funktion Gunner 6
Vorname Henry O.
Familienname Flister
Name Kontrolle Henry O. Flister
Dienstgrad S/Sgt
Kennnummer 362327
Part of bomber 42-100073 (MARC: 3407)
Fallnummer (MACR) 3407
Eintrag MACR Rtd
Schicksal Überlebt
Part of institution 67th Bomb Squadron

Map

Netzwerk

Name Function Rank Destiny
Edgar M. Byers Jr. Navigator 1st Lt Rtd
George W. Carvour Bombardier 1st Lt Rtd
Joseph Charochak Gunner 2 T/Sgt Rtd
Robert P. Hedgeloh Gunner 4 S/Sgt Rtd
Glenn O. Higgey Gunner 1 T/Sgt Rtd
Raymond J. Lacombe Pilot 1st Lt Rtd
Rollin C. Looker Gunner 3 S/Sgt Rtd
Jack R. Tinney Co-Pilot 1st Lt Rtd
James C. Wallace Gunner 5 S/Sgt Rtd
Relation Type Name Location Arrival Departure