person: Robert H. Davis

Info

Funktion Gunner 6
Vorname Robert H.
Familienname Davis
Name Kontrolle Robert H. Davis
Dienstgrad S/Sgt
Kennnummer 37368633
Part of bomber 42-94949 (MARC: 5454)
Fallnummer (MACR) 5454
Eintrag MACR DED
Schicksal Getötet
Part of institution 741st Bomb Squadron

Map

Netzwerk

Name Function Rank Destiny
James K. Bain Gunner 5 S/Sgt KIA
Thomas C. Elder Gunner 1 S/Sgt DED
Kenneth D. Fetty Pilot 2nd Lt KIA
Richard J. Higgins Bombardier 2nd Lt DED
Frank J. Kowley Gunner 2 T/Sgt EUS
Joseph J. Lukashevich Navigator 2nd Lt EUS
Joe L. Ogan Co-Pilot 2nd Lt EUS
Myrel R. Shenk Gunner 3 Sgt KIA
Raymond P. Tarpy Gunner 4 Sgt Rtd
Relation Type Name Location Arrival Departure
starb in None None