person: Zack M. Johnson

Info

Funktion Gunner 5
Vorname Zack M.
Familienname Johnson
Name Kontrolle Zack M. Johnson
Dienstgrad Sgt
Kennnummer 33896541
Part of bomber 44-6433 (MARC: 9950)
Fallnummer (MACR) 9950
Eintrag MACR KIA
Detail Sprang über Oberndorf ab. Ermordet
Schicksal Ermordet
Part of institution 15th USAAF 463 817

Map

Netzwerk

Name Function Rank Destiny
Robert J. Bartusch Pilot 2nd Lt Rtd
Paul S. Bergschneider Gunner 6 S/Sgt Rtd
Carl F. Bush Gunner 1 T/Sgt Rtd
Jene H. Hirschfield Co-Pilot F/O Rtd
Raymond C. Klapp Gunner 3 T/Sgt Rtd
Cletus J. Kramer Gunner 2 Sgt Rtd
Seymour L. Rosenthal Bombardier 2nd Lt Rtd
Robert E. Steele Gunner 4 Sgt Rtd
Relation Type Name Location Arrival Departure
URL description_short