personprison: John A. Finn - wurde aufgegriffen in- Papa

Info

Related person John A. Finn
Type of relation wurde aufgegriffen in
Related Location Papa
Start of relation April 13, 1944
End of relation April 13, 1944