personprison: Edwin K. Pratt - wurde aufgegriffen in- Wien

Info

Related person Edwin K. Pratt
Type of relation wurde aufgegriffen in
Related Location Wien
Start of relation Dec. 11, 1944
End of relation Dec. 11, 1944